PreK-1st Grade

Photo of Sasha Thornton

Sasha Thornton

Pre-K TeacherPhoto of Jackie Atkinson

Jackie Atkinson

Kindergarten Teacher


Photo of Sarah Bennett

Sarah Bennett

Kindergarten Teacher


Photo of Amanda Walker

Amanda Walker

Kindergarten Teacher


Photo of Melanie Goodwin

Melanie Goodwin

1st Grade Teacher


Photo of Danielle Hillis

Danielle Hillis

1st Grade Teacher


Photo of Chelsea White

Chelsea White

1st Grade Teacher